>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

โรงเพาะฟัก

  • เป็นโรงเรือนที่ทำความสะอาดง่าย อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ระบบน้ำผ่านชั้นกรอง ผ่านไบโอบอล เพิ่มคุณภาพน้ำด้วยออกซิเจน ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ใน การฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในการฟักไข่ น้ำที่ใช้จึงเป็นน้ำที่ผ่านชั้นกรองต่าง ๆ เท่านั้น แต่เป็นน้ำที่ใส และสะอาด
  • น้ำที่ใช้แล้ว จากโรงเพาะฟักจะถูกนำไปบำบัดด้วย ระบบการกรองชีวภาพผ่านบ่อพักน้ำที่มีปลากินเนื้อ และปลากินพืชต่าง ๆ คอยกำจัดของเสีย ก่อนนำเข้าไปบ่อพักขนาดใหญ่ วนกลับเข้าสู่บ่อตกตะกอนด้วย จุลินทรีย์ และผ่านมาสู่ระบบการกรองต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฟักไข่อีกครั้ง
  • น้ำที่ใช้ในการฟักไข่ จึงปราศจากสารเคมีและยาฆ่าเชื้อต่างๆ
  • การฟักไข่ของฟาร์มภูมิไทย จัดเป็นระบบเปิด ทำให้อัตราการฟักเป็นตัว จะต่ำกว่าการฟักไข่ในระบบปิด ที่ต้องมีการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในน้ำตลอดเวลา แต่มีข้อดี ที่ลูกปลาตุ้ม จะแข็งแรงกว่า และเมื่อนำไปอนุบาลแปลงเพศจะมีอัตรารอดสูงมาก ส่งผลถึงลูกปลาที่ขายให้กับเกษตรกรเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อจะมีอัตรารอดสูง
  • ไข่ปลาที่นำมาฟัก ก่อนจะนำมาใส่ในกรวยฟักไข่จะใช้เพียงน้ำเกลือเข้มข้นในการล้างทำความสะอาด เพื่อให้ไข่ปลาฟักโดยธรรมชาติมากที่สุด
ปลาตุ้มที่ถุงไข่แดงยังไม่หมด
ปลาตุ้มที่ถุงไข่แดงยังไม่หมด
 
ตัวอ่อนปลานิล
ตัวอ่อนปลานิล
ตัวอ่อนปลาทับทิม
ตัวอ่อนปลาทับทิม
 
ระบบกรองน้ำขนาดใหญ่
ระบบกรองน้ำขนาดใหญ่
 ใช้เกลือแทนสารเคมี
ใช้เกลือแทนสารเคมี
 
ใช้ตาชั่งดิจิตอลกันน้ำในโรงเพาะ
ใช้ตาชั่งดิจิตอลกันน้ำในโรงเพาะ
โรงฟักไข่ปลา
โรงฟักไข่ปลา
blank
โรงฟักไข่
โรงฟักไข่
blank
ล้างทำความสะอาดไข่ด้วยน้ำเกลือ
ล้างทำความสะอาดไข่ด้วยน้ำเกลือ
blank
ไข่ปลาในกรวยฟัก
ไข่ปลาในกรวยฟัก
blank
น้ำฟักไขใส สะอาด
น้ำฟักไขใส สะอาด
blank
ถาดวน รับตัวอ่อน ( ปลาตุ้ม )
ถาดวน รับตัวอ่อน ( ปลาตุ้ม )
blank