ราคา ปลานิล-ปลาทับทิม กระชังวันนี้

ราคาขายปลีกลูกค้ารับปลาเองที่ฟาร์ม
<< ราคาล่าสุด   ราคาก่อนหน้านี้ >>
ประจำวันที่
Zone /สถานที่
เหนือ
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
เชียงราย ( บ่อดิน )
กลาง
ชัยนาท
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบล ฯ
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
หนองคาย
ตะวันออก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ตะวันตก
กาญจนบุรี
นครปฐม
ใต้
พัทลุง
ปัตตานี
สุราษ ฯ
     
 
หมายเหตุ
 
  ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ
 
     
blank
blank
blank
blank
blank