>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ราคา ปลานิล-ปลาทับทิม กระชังวันนี้

ราคาขายปลีกลูกค้ารับปลาเองที่ฟาร์ม
<< ราคาล่าสุด   ราคาก่อนหน้านี้ >>
ประจำวันที่ 16-31 มค. 2552 1-15 มค. 2552
Zone /สถานที่ ราคา (บาท) ตัดน้ำ (%) ราคา (บาท) ตัดน้ำ (%)
เหนือ
เชียงใหม่ 62 0 % 60 0 %
อุตรดิตถ์ 63 0 % 62 0 %
นครสวรรค์ 62 0 % 60 0 %
เชียงราย ( บ่อดิน ) 45 0 % 44 0 %
กลาง
ชัยนาท 55 0 % 52 0 %
อ่างทอง 55 0 % 52 0 %
สิงห์บุรี 55 0 % 52 0 %
สุพรรณบุรี 56 0 % 53 0 %
ปทุมธานี 0 0 % 0 0 %
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น 63 0 % 61 0 %
นครราชสีมา 65 0 % 63 0 %
อุบล ฯ 65 0 % 60 0 %
ร้อยเอ็ด 65 0 % 60 0 %
ยโสธร 65 0 % 60 0 %
หนองคาย 65 2 % 65 0 %
ตะวันออก
ปราจีนบุรี 0 0 % 0 0 %
ฉะเชิงเทรา 0 0 % 0 0 %
ระยอง 0 0 % 0 0 %
ตะวันตก
กาญจนบุรี 56 0 % 56 0 %
นครปฐม 56 0 % 56 0 %
ใต้
พัทลุง 0 0 % 58 0 %
ปัตตานี 0 0 % 60 0 %
สุราษ ฯ 0 0 % 58 0 %
     
 
หมายเหตุ
 
  ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ
 
     
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank